Ngiyawufulathela
Song

Umlabalaba & Jikelele - Ngiyawufulathela

Umlabalaba
From the album
Ilo Nalo Naloya

"Ngiyawufulathela" by Umlabalaba featuring Jikelele is a vibrant Gqom track that exudes energy and rhythm. The title "Ngiyawufulathela" translates to "I'm Kicking It" in English, conveying a sense of confidence and enjoyment.

About Ngiyawufulathela

Released March 26, 2024
Duration 05
Artist(s) Umlabalaba & Jikelele
Country South Africa

Umlabalaba albums

See All